MVO-verslag 2016

Standaarden en samenwerkingsverbanden

Beter Bed Holding onderschrijft c.q. ondersteunt de volgende extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale handvesten, principes of andere initiatieven:

  • Beter Bed Holding is participant van de Global Compact Code van de Verenigde Naties. De tien principes van de Global Compact Code zijn opgenomen in zowel de algemene gedragscode als de gedragscode voor leveranciers van de onderneming.
  • De CO2-uitstoot wordt berekend met behulp van de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol.
  • Het MVO-verslag en de GRI-Index zijn opgesteld volgens de G4-rapportagerichtlijnen voor rapportage over MVO van de Global Reporting Initiative. Na de stakeholderdialoog van 2017 zal de organisatie mogelijk overstappen op de vernieuwde richtlijn 'Standards'.
  • Beter Bed Holding heeft het Charter van D&I Company (v.h. Talent naar de Top) getekend en zich zo gecommitteerd aan de principes van het Charter. Het Charter is een publiek commitment, een code met heldere afspraken voor het realiseren van diversiteit (m/v) aan de (sub)top. Ondertekening van het Charter is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Daarnaast is Beter Bed Holding aangesloten bij Branchevereniging INretail en onder meer lid van de Raad Nederlandse Detailhandel.