MVO-verslag 2016

Materialiteitsmatrix

De matrix, gebaseerd op de materialiteitsanalyse, is in het verslag over 2013 gerapporteerd en bepaalt voor 50% de materialiteitsmatrix, zoals gepresenteerd in de afgelopen drie jaren. Het belang dat de stakeholders geven aan de onderwerpen telt voor de overige 50% van de huidige materialiteitsmatrix mee. Er hebben zich in 2016 geen significante ontwikkelingen voorgedaan in de (aard van de) organisatie en er is derhalve geen aanleiding geweest voor een herijking van de materiële onderwerpen.

Eerdergenoemde onderwerpen worden als volgt weergegeven in de materialiteitsmatrix.