MVO-verslag 2016

Algemeen

Het verminderen van de ecologische voetafdruk is één van de speerpunten van het MVO-beleid van Beter Bed Holding en omvat een breed spectrum: energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot, minder verpakkingsmateriaal, minder milieubelastende stoffen in de verkochte producten en bevordering van circulaire economie. Dit is in lijn met de ambities geformuleerd op de klimaattop in Parijs en het Ambitierapport 2020 van MVO Nederland.