MVO-verslag 2016

De CO2-voetafdruk

Aansluiting op klimaattop Parijs

Sinds 2010 heeft Beter Bed Holding het terugdringen van de CO2-uitstoot per m2 vloeroppervlak hoog op de agenda staan, waardoor de uitstoot de afgelopen jaren met 20% is teruggedrongen. Beter Bed Holding streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen te beperken door zuinig om te gaan met de energiebronnen die nodig zijn voor de bedrijvigheid. De uitstoot van broeikasgassen wordt berekend met behulp van indicatoren van het GHG Protocol; broeikasgassen worden gerapporteerd in kilo CO2.

Aangezien de tabellen met conversiefactoren uit het GHG Protocol alleen compleet zijn voor het broeikasgas CO2, kiest de onderneming ervoor niet te rapporteren over de overige broeikasgassen, waaronder CH4 en N2O.

CO2-uitstoot

In 2016 is de CO2-uitstoot uitgekomen op 14.361 ton, een daling van 28,1% ten opzichte van 2015. De daling wordt met name bereikt door de inspanningen op het gebied van elektriciteit. De voornaamste bijdrage wordt geleverd door Matratzen Concord die in Duitsland in oktober 2015 is overgestapt op groene stroom als gevolg waarvan de CO2-uitstoot in Duitsland met 95% is gedaald Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd door Beter Bed Nederland, waar de CO2-uitstoot in de winkels sinds 2014 is teruggedrongen met 698 ton als gevolg van de genoemde verbouwingen.

CO2-uitstoot (ton)

2016

2015

2014

2013

2012

Aardgas

6.296

6.087

6.090

7.935

7.013

Stookolie

1.766

1.638

1.703

2.055

2.007

Diesel

1.554

1.275

1.361

1.261

1.389

Elektriciteit

3.013

9.153

11.741

12.066

12.731

Vliegverkeer

38

38

29

24

35

Woon-werkverkeer

1.694

1.773

1.672

1.704

1.823

Totaal

14.361

19.964

22.596

25.045

24.998

CO2-uitstoot (ton)

2016

2015

2014

2013

2012

Directe emissies (scope 1)

9.616

9.000

9.154

11.251

10.409

Indirecte emissies (scope 2)

3.013

9.153

11.741

12.066

12.731

Overige emissies (scope 3)

1.732

1.811

1.701

1.728

1.858

Totaal

14.361

19.964

22.596

25.045

24.998

Scope 1: Directe emissies

De directe uitstoot van CO2 door Beter Bed Holding is 9.616 ton. Dit is ongeveer 67% van de totale uitstoot. De directe uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas.

Scope 1 (ton CO2)

2016

2015

2014

2013

2012

Aardgas

6.296

6.087

6.090

7.935

7.013

Stookolie

1.766

1.638

1.703

2.055

2.007

Diesel

1.554

1.275

1.361

1.261

1.389

Totaal

9.616

9.000

9.154

11.251

10.409

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland worden winkels in enkele gevallen verwarmd met stookolie. De informatie over stookolie is een ruwe schatting. Dit komt enerzijds doordat de winkels de stookolie niet zelf afnemen, omdat deze opgenomen is in de huurprijs. Anderzijds is het periodieke verbruik moeilijk meetbaar omdat de olie in grote tanks zonder meters wordt bijgevuld. Voor de volledigheid is er wel voor gekozen om de CO2-uitstoot als gevolg van het geschatte stookolieverbruik te rapporteren.

De CO2-uitstoot van diesel is het gevolg van de bezorging van goederen in Nederland.


Scope 2: Indirecte emissies gerelateerd aan elektriciteit

De indirecte uitstoot van CO2, waar de organisatie verantwoordelijk voor is maar niet zelf uitstoot, bestaat uit de CO2-uitstoot door de elektriciteitsleveranciers. Het verbruik van elektriciteit is verantwoordelijk voor 3.013 ton CO2, wat gelijk staat aan 21% van de totale CO2-voetafdruk. De extreme daling van de uitstoot CO2 is voor 12% het gevolg van het verminderd elektriciteitsverbruik. De daling van de CO2 uitstoot in scope 2 wordt voor 88% veroorzaakt door de overgang naar duurzame energie in Duitsland.

Scope 2 (ton CO2)

2016

2015

2014

2013

2012

Elektriciteit

3.013

9.153

11.741

12.066

12.731


Scope 3: Overige indirecte emissies broeikasgassen

De overige indirecte uitstoot wordt veroorzaakt door de vervoersbewegingen van het personeel. De vervoersbewegingen zijn verantwoordelijk voor 1.732 ton CO2, dat gelijk staat aan 12% van de totale CO2-voetafdruk.

Scope 3 (ton CO2)

2016

2015

2014

2013

2012

Vliegverkeer

38

38

29

24

35

Woon - werkverkeer

1.694

1.773

1.672

1.704

1.823

Totaal

1.732

1.811

1.701

1.728

1.858

CO2-intensiteit

De relatieve CO2-uitstoot per fulltime medewerker is in de afgelopen vijf jaar met 49% gedaald, van 10.767 kilo tot 5.539 kilo per FTE. De uitstoot per FTE is gelijk aan 66% van de CO2-uitstoot door een gemiddeld Nederlands huishouden.

De relatieve CO2-uitstoot per m2 vloeroppervlak (in de winkels) is sinds 2010 met 44% gedaald, van 62 kilo tot 35 kilo per m2.

CO2-intensiteit

2016

2015

2014

2013

2012

Kg CO2 per FTE

5.539

8.251

9.520

10.478

10.229

Kg CO2 per m2

35

50

55

57

58


Het voorafgaande kan als volgt weergegeven worden.