MVO-verslag 2016

De ecologische voetafdruk

De organisatie is zich er al jaren van bewust dat de ecologische voetafdruk van Beter Bed Holding bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Beter Bed Holding maakt er al jaren met succes werk van om de ecologische voetafdruk te verminderen. In 2016 zijn op acht locaties in Nederland met succes energie-audits uitgevoerd.

Sinds 2012 zijn vanuit de organisatie voorstellen gekomen om de prestaties op het gebied van MVO te verbeteren. Enkele van de ingebrachte en uitgevoerde verbeteringen die ondersteunen bij besparing van de energiebehoefte, zijn:

  • Het centraal en tijdgebonden bedienen van de verlichting.
  • Het in beheer nemen van energiemeters om locatiespecifieke maatregelen te nemen.
  • Het gebruik van ledverlichting in de lichtreclame van filialen.
  • De aanschaf van nieuwe vrachtwagens met de hoogste Euronormering (Euro 6).

Beter Bed Holding meet niet de directe effecten van besparingsprojecten of de investeringen in energiezuinige apparatuur.

Het verloop van het energieverbruik over de afgelopen jaren is als volgt weergegeven:

Energieverbruik (TJ)

2016

2015

2014

2013

2012

Elektriciteit

99

105

111

114

121

Aardgas

106

102

102

133

118

Stookolie

25

24

25

30

29

Totaal

230

231

238

277

268