MVO-verslag 2016

Aardgas

Aardgasverbruik

Een andere relevante energiebron is aardgas, dat wordt gebruikt voor het verwarmen van de winkels en de kantoren. De afgelopen jaren is gebleken, dat het verbruik van aardgas voornamelijk afhankelijk is van de weersomstandigheden en dat de organisatie de ontwikkeling van het verbruik slechts in beperkte mate kan beïnvloeden. Het gasverbruik is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven op 3,3 miljoen m3, dit is 94% van het verbruik in 2010.

Aardgas

2016

2015

2014

2013

2012

Miljoen m3

3,3

3,2

3,2

4,2

3,7

t.o.v. 2010

94%

91%

91%

119%

105%

Energie-intensiteit aardgas

Belangrijker is dat het relatieve aardgasverbruik per m2 winkeloppervlak sinds 2010 met 10% is teruggedrongen tot 8,2 m3.

Aardgas

2016

2015

2014

2013

2012

m3 per m2

8,2

8,1

7,8

9,7

8,6

t.o.v. 2010

90%

89%

86%

106%

95%


Bovenstaande kan als volgt weergegeven worden.