MVO-verslag 2016

Elektriciteit

Aansluiten op Europese doelstellingen

Het Europees Parlement heeft tot doel gesteld dat in 2030 30% van de energie opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen. In oktober 2015 is Matratzen Concord in Duitsland overgestapt op groene stroom. Aangezien Duitsland voor bijna 70% bijdraagt aan het energieverbruik van de organisatie, wordt het door het Europees Parlement gestelde doel ruimschoots gehaald.

Elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik vertoont al jaren een dalende trend als gevolg van tal van energiebesparende maatregelen. Het verbruik is uitgekomen op 27.415 megawattuur (MWh), dit is 80% van de 34.208 MWh in 2010. Een belangrijke bijdrage aan de besparing is toe te schrijven aan de verbouwing van de winkels van Beter Bed Nederland in 2015. Tijdens de verbouwing zijn energiebesparingsmaatregelen getroffen, zoals het plaatsen van tijdschakelaars in de winkels en slimme energiemeters die centraal kunnen worden beheerd. De organisatie heeft in het afgelopen jaar het energieverbruik met ruim 1.600 megawatt kunnen terugdringen.

Elektriciteit

2016

2015

2014

2013

2012

MWh

27.415

29.163

30.771

31.747

33.809

t.o.v. 2010

80%

85%

90%

93%

99%

Energie-intensiteit elektriciteit

Een belangrijk cijfer is het relatieve elektriciteitsverbruik per m2 winkeloppervlak. Sinds 2010 is het verbruik van elektriciteit per m2 met 23% teruggedrongen van 87,5 kWh tot 67,1 kWh.

Elektriciteit

2016

2015

2014

2013

2012

kWh per m2

67,1

73,3

74,3

72,8

78,0

t.o.v. 2010

77%

84%

85%

83%

89%

Bovenstaande kan als volgt weergegeven worden.