MVO-verslag 2016

Specifieke informatie

INDICATOR

ONDERWERP

MATERIALITEIT

LINK NAAR RAPPORTAGE

Economische indicatoren

EC1

Directe economische waarde gegenereerd en gedistribueerd

Economische prestaties

BELANGRIJK

Feiten en cijfers - Jaarrekening

EC2

Financiële implicaties klimaatverandering

Economische prestaties

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

EC3

Dekking uitkeringenplan

Economische prestaties

BELANGRIJK

Grondslagen van resultaatbepaling: pensioen - Toelichting balans: 10 kortlopende verplichtingen/overige schulden

EC4

Financiële steun ontvangen van een overheid

Economische prestaties

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

EC5

Standaard aanvangssalaris

Marktaanwezigheid

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

EC6

Lokaal management

Marktaanwezigheid

BELANGRIJK

Medewerkers (trots op ons personeel)

EC7

Investeringen in infrastructuur

Indirecte economische effecten

ONBELANGRIJK

niet gerapporteerd

EC8

Indirect economisch effect

Indirecte economische effecten

ONBELANGRIJK

niet gerapporteerd

EC9

Uitgaven aan locale leveranciers

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

niet gerapporteerd

Milieuprestatie-indicatoren

EN1

Gebruikte materialen

Materialen

CRUCIAAL

niet gerapporteerd

EN2

Percentage hernieuwbare grondstoffen

Materialen

CRUCIAAL

Afval en recycling

EN3

Energieverbruik

Energie

CRUCIAAL

Energieverbruik - Elektriciteit - Aardgas -

EN4

Energieverbruik buiten de organisatie

Energie

CRUCIAAL

niet gerapporteerd

EN5

Energie-intensiteit

Energie

CRUCIAAL

Energie-intensiteit elektriciteit - Energie-intensiteit aardgas

EN6

Vermindering energieverbruik

Energie

CRUCIAAL

Besparingsprojecten

EN7

Besparing van de energiebehoefte van produkten en diensten

Energie

CRUCIAAL

De onderneming produceert c.q. verhandelt nauwelijks tot geen producten die energie verbruiken.

EN8

Totale wateronttrekking per bron

Water

ONBELANGRIJK

Water

EN9

Waterbronnen

Water

ONBELANGRIJK

Water

EN10

Percentage hergebruikt water

Water

ONBELANGRIJK

Water

EN11

Productiefaciliteiten in beschermde gebieden

Biodiversiteit

ONBELANGRIJK

Biodiversiteit

EN12

Gevolgen voor biodiversiteit

Biodiversiteit

ONBELANGRIJK

niet van toepassing

EN13

Beschermde of herstelde habitats

Biodiversiteit

ONBELANGRIJK

niet van toepassing

EN14

Bedreigde soorten in locaties beïnvloed door bedrijfsactiviteiten

Biodiversiteit

ONBELANGRIJK

niet van toepassing

EN15

Directe emissies broeikasgassen (scope 1)

Emissies

BELANGRIJK

Scope 1

EN16

Indirecte emissies broeikasgassen gerelateerd aan elektriciteit (scope 2)

Emissies

BELANGRIJK

Scope 2

EN17

Overige indirecte emissies broeikasgassen

Emissies

BELANGRIJK

Scope 3

EN18

Emissie-intensiteit van broeikasgassen

Emissies

BELANGRIJK

CO2-intensiteit

EN19

Daling emissies broeikasgassen

Emissies

BELANGRIJK

Beter Bed Holding meet niet de directe besparingseffecten van besparingsprojecten of de investeringen in energiezuinige apparatuur.

EN20

Emissies van ozonafbrekende stoffen

Emissies

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

EN21

Nox, SOx en andere significante luchtemissies

Emissies

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

EN22

Afvalwater

Afval

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

EN23

Afvalstoffen

Afval

BELANGRIJK

Afval

EN24

Significante lozingen

Afval

BELANGRIJK

niet van toepassing

EN25

Transport gevaarlijk afval

Afval

BELANGRIJK

niet van toepassing

EN26

Gevolgen waterafvoer

Afval

BELANGRIJK

niet van toepassing

EN27

Milieugevolgen producten en diensten

Producten & Diensten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

EN28

Inzameling verpakkingen

Producten & Diensten

BELANGRIJK

Afval en recycling

EN29

Boetes en sancties milieuwetgeving

Naleving

CRUCIAAL

€ 0

EN30

Milieugevolgen transport

Transport

ONBELANGRIJK

Transport

EN31

Uitgaven milieubescherming

Milieubescherming

ONBELANGRIJK

niet gerapporteerd

EN32

Leveranciersonderzoek

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

Leveranciers

EN33

Effect in de keten

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

Leveranciers

EN34

Klachtenprocedures

Klachtenprocedures

CRUCIAAL

Klachtenprocedures

Arbeidsomstandigheden & Volwaardig werk

LA1

Personeelsverloop

Werkgelegenheid

BELANGRIJK

Personeelsverloop

LA2

Uitkeringen aan fulltime medewerkers

Werkgelegenheid

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

LA3

Terugkeer na ouderschapsverlof

Werkgelegenheid

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

LA4

Operationele veranderingen

Verhouding werkgever-werknemer

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

LA5

Arbocommissies

Veiligheid medewerkers

CRUCIAAL

niet gerapporteerd

LA6

Verzuim- en letselcijfers

Veiligheid medewerkers

CRUCIAAL

Verzuim

LA7

Werknemers met hoog risico

Veiligheid medewerkers

CRUCIAAL

Medewerkers hoog risico

LA8

Overeenkomsten vakbonden

Veiligheid medewerkers

CRUCIAAL

niet gerapporteerd

LA9

Gemiddeld aantal uren training per werknemer

Training & Opleiding

BELANGRIJK

Training en opleiding

LA10

Competentiemanagement en levenslang leren

Training & Opleiding

BELANGRIJK

Training en opleiding

LA11

Prestatie en loopbaanontwikkeling

Training & Opleiding

BELANGRIJK

Training en opleiding

LA12

Diversiteit en gelijke kansen

Diversiteit

BELANGRIJK

Diversiteit

LA13

Gelijke beloningen

Diversiteit

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

LA14

Leveranciersonderzoek

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

Leveranciers

LA15

Effect in de keten

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

niet gerapporteerd

LA16

Klachtenprocedures

Klachtenprocedures

CRUCIAAL

Klachtenprocedures

Mensenrechten

HR1

Investeringen en mensenrechten

Mensenrechten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

HR2

Training over mensenrechten

Mensenrechten

niet gerapporteerd

HR3

Discriminatie

Mensenrechten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

HR4

Vrijheid van vereniging & collectieve arbeidsonderhandelingen

Mensenrechten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

HR5

Kinderarbeid

Mensenrechten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

HR6

Gedwongen of verplichte arbeid

Mensenrechten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

HR7

Beveiliging en mensenrechten

Mensenrechten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

HR8

Rechten inheemse bevolking

Mensenrechten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

HR9

Onderzoek mensenrechten

Mensenrechten

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

HR10

Leveranciersonderzoek

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

Leveranciers

HR11

Effect in de keten

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

niet gerapporteerd

HR12

Klachtenprocedures

Klachtenprocedures

CRUCIAAL

Klachtenprocedures

Maatschappelijke prestatie-indicatoren

SO1

Betrokkenheid lokale gemeenschappen

Lokale gemeenschappen

ONBELANGRIJK

niet gerapporteerd

SO2

Negatief effect op lokale gemeenschappen

Lokale gemeenschappen

ONBELANGRIJK

niet gerapporteerd

SO3

Corruptiegerelateerde risico's

Eerlijk ondernemen

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

SO4

Training anti-corruptiebeleid

Eerlijk ondernemen

BELANGRIJK

Eerlijk ondernemen

SO5

Corruptie-incidenten

Eerlijk ondernemen

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

SO6

Bijdragen aan politieke partijen

Eerlijk ondernemen

BELANGRIJK

€ 0

SO7

Rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag

Eerlijk ondernemen

BELANGRIJK

Geen

SO8

Boetes en sancties wet- en regelgeving

Naleving

CRUCIAAL

€ 0

SO9

Leveranciersonderzoek

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

Leveranciers

SO10

Effect in de keten

Inkoopomstandigheden

CRUCIAAL

niet gerapporteerd

SO11

Klachtenprocedures

Klachtenprocedures

CRUCIAAL

Klachtenprocedures

Productverantwoordelijkheid

PR1

Productverbetering

Veiligheid klanten

CRUCIAAL

Testen matrassen

PR2

Niet-naleven regelgeving

Veiligheid klanten

CRUCIAAL

Geen

PR3

Informatievoorziening producten & diensten

Eerlijke communicatie

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

PR4

Etikettering producten en diensten

Eerlijke communicatie

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

PR5

Klanttevredenheid

Eerlijke communicatie

BELANGRIJK

Klanttevredenheid

PR6

Verboden of betwiste producten

Eerlijke communicatie

BELANGRIJK

niet van toepassing

PR7

Niet-naleving reclame

Eerlijke communicatie

BELANGRIJK

niet gerapporteerd

PR8

Klachten over inbreuk op de privacy

Eerlijke communicatie

BELANGRIJK

Geen

PR9

Boetes en sancties wet- en regelgeving

Naleving

CRUCIAAL

€ 0