MVO-verslag 2016

Standaardinformatie

INDICATOR

APPLICATIE- NIVEAU

LINK NAAR RAPPORTAGE

Strategie & Analyse

G4-1

Relevantie van MVO voor de organisatie

CORE

Inleiding - Visie en missie

G4-2

Effect van MVO op de organisatie

COMPREHENSIVE

Inleiding - Visie en missie

Organisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie

CORE

Beter Bed Holding N.V.

G4-4

Voornaamste merken, producten, diensten

CORE

Organogram - Formules

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor

CORE

Uden, Linie 27

G4-6

Landen waar de organisatie actief is

CORE

Profiel

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

CORE

Beursgenoteerde N.V.

G4-8

Afzetmarkten

CORE

Profiel - Formules

G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie

CORE

Feiten en cijfers

G4-10

Werkgelegenheid

CORE

Werkgelegenheid

G4-11

Collectieve arbeidsovereenkomst

CORE

niet gerapporteerd

G4-12

Toeleveringsketen

CORE

Leveranciers

G4-13

Significante veranderingen

CORE

Geen (verwerking overnames)

G4-14

Voorzorgsprincipe

CORE

Voorzorgsprincipe

G4-15

Onderschrijving handvesten

CORE

Standaarden en samenwerkingsverbanden

G4-16

Lidmaatschap van verenigingen

CORE

Standaarden en samenwerkingsverbanden

Geïdentificeerde materiële aspecten & grenzen

G4-17

Entiteiten

CORE

Grondslagen van consolidatie

G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud

CORE

Materiële onderwerpen - Stakeholderdialoog

G4-19

Materiële onderwerpen

CORE

Materiële onderwerpen - Materialiteitsmatrix

G4-20

Reikwijdte van aspecten binnen de organisatie

CORE

Reikwijdte

G4-21

Reikwijdte van aspecten buiten de organisatie

CORE

Reikwijdte

G4-22

Effect van herformuleringen

CORE

niet gerapporteerd

G4-23

Veranderingen t.o.v. eerdere verslagen

CORE

Geen (materialiteitsmatrix)

Overleg met belanghebbenden

G4-24

Betrokken belanghebbenden

CORE

Stakeholders

G4-25

Identificatie en selectie van belanghebbenden

CORE

Stakeholders

G4-26

Aanpak dialoog

CORE

Aanpak dialoog

G4-27

Onderwerpen en vraagstukken geïnventariseerd

CORE

Onderwerpen en vraagstukken

Verslagprofiel

G4-28

Verslagperiode

CORE

Kalenderjaar 2016

G4-29

Meest recente verslagen

CORE

Jaarverslag 2016 (16 maart 2017) - Jaarverslag 2015 (10 maart 2016) - Jaarverslag 2014 (12 maart 2015) - Jaarverslag 2013 (13 maart 2014) - Jaarverslag 2012 (7 maart 2013) - MVO-verslag 2015 - GRI-Index 2014 - GRI-Index 2013 - GRI-index 2012

G4-30

Verslagleggingscyclus

CORE

Jaarlijks

G4-31

Contact

CORE

Contact - Contactformulier

G4-32

Applicatieniveau van het jaarverslag

CORE

CORE

G4-33

Externe beoordeling

CORE

Nawoord externe deskundige

Bestuursstructuur

G4-34

Bestuursstructuur hoogste bestuurslichaam

CORE

Directie - Stuurgroep MVO - Raad van Commissarissen

G4-35

Proces voor het delegeren van MVO

COMPREHENSIVE

Stuurgroep MVO

G4-36

Functies bestuursniveau MVO

COMPREHENSIVE

CFO voorzitter van Stuurgroep MVO

G4-37

Processen voor advies stakeholders

COMPREHENSIVE

Stakeholderdialoog

G4-38

Samenstelling hoogste bestuurslichaam

COMPREHENSIVE

Directie - Stuurgroep MVO - Raad van Commissarissen - Samenstelling RvC

G4-39

Leidinggevende functie voorzitter

COMPREHENSIVE

CFO voorzitter van Stuurgroep MVO

G4-40

Nominatie- en selectieprocedures

COMPREHENSIVE

Stuurgroep MVO

G4-41

Processen om belangenverstrengeling te vermijden

COMPREHENSIVE

Corporate Governance Code - Benoeming en ontslag

G4-42

Organisatie MVO

COMPREHENSIVE

Stuurgroep MVO

G4-43

Kennis MVO

COMPREHENSIVE

Standaarden en samenwerkingsverbanden - Stakeholderdialoog

G4-44

Evaluatie bestuur MVO

COMPREHENSIVE

Stuurgroep MVO - Strategie en Doelstellingen

G4-45

Identificatie en beheer MVO

COMPREHENSIVE

CFO voorzitter van Stuurgroep MVO - Stakeholderdialoog

G4-46

Evaluatie risicobeheer MVO

COMPREHENSIVE

Evaluatie risicobeheer

G4-47

Frequentie evaluatie MVO

COMPREHENSIVE

Per kwartaal

G4-48

Hoogste functie beoordelen en goedkeuren MVO-verslag

COMPREHENSIVE

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het beoordelen en goedkeuren van het gehele Jaarverslag, inclusief de sectie over MVO.

G4-49

Communicatie over belangrijke vraagstukken

COMPREHENSIVE

Stuurgroep MVO

G4-50

Aard en aantal belangrijke vraagstukken

COMPREHENSIVE

niet gerapporteerd

G4-51

Remuneratiebeleid

COMPREHENSIVE

Remuneratiebeleid

G4-52

Proces vaststellen remuneratie

COMPREHENSIVE

Remuneratierapport - Bezoldiging directie

G4-53

Stakeholders over remuneratie

COMPREHENSIVE

niet gerapporteerd

G4-54

Verhouding hoogste beloning

COMPREHENSIVE

niet gerapporteerd

G4-55

Verhouding loonstijging hoogst betaalde persoon

COMPREHENSIVE

niet gerapporteerd

Ethiek & Integriteit

G4-56

Gedragscodes

CORE

Corporate Governance - MVO Governance - Algemene gedragscode - Gedragscode leveranciers

G4-57

Mechanismes advies organisatorische integriteit

COMPREHENSIVE

niet gerapporteerd

G4-58

Mechanismes rapportage organisatorische integriteit

COMPREHENSIVE

Klokkenluidersregeling