MVO-verslag 2016

Overheid

Wet- en regelgeving

Beter Bed Holding wil op een eerlijke manier succesvol ondernemen. Dit betekent dat corruptie niet wordt toegestaan, niet-naleving van wet- en regelgeving niet geaccepteerd wordt, overheden niet beïnvloed worden en de concurrentie niet onheus bejegend wordt: 'Eerlijk ondernemen' in de materialiteitsmatrix.

Beter Bed Holding volgt nadrukkelijk de OESO-richtlijnen. Hiermee speelt de onderneming in op aanstaande, verscherpte wet- en regelgeving op het gebied van rapportage omtrent het thema MVO. De richtlijn verplicht 'bedrijven van maatschappelijk belang' transparant te zijn over niet-financiële prestaties, zoals de strategie, prestaties en risico's op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie en diversiteit aan de top.

Het te allen tijde naleven van wet- en regelgeving, dat deel uitmaakt van het handelen van de onderneming, komt tevens tot uiting in het feit dat er in 2016 geen sprake is geweest van boetes en sancties wegens het niet-naleven van wet- en regelgeving (waaronder op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en productverantwoordelijkheid).

Eerlijk bijdragen

In de media is en wordt veel geschreven over belastingontwijking. Daarnaast is de OESO in najaar 2015 gekomen met een serie maatregelen gericht tegen ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS). Dit is voor Beter Bed Holding mede aanleiding geweest haar belastingbeleid expliciet(er) te formuleren. De basisgedachte daarbij is dat de organisatie op een eerlijke manier belasting wil betalen in de landen waar zij actief is. Ook verklaart de organisatie dat zij geen constructies zal toepassen om belasting te ontwijken.

Er worden geen bijdragen geleverd aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen; medewerkers mogen geen bijdragen uit fondsen, eigendommen of diensten van Beter Bed Holding leveren aan een politieke partij of vertegenwoordiger daarvan, noch zal de onderneming druk uitoefenen om medewerkers te bewegen politieke of financiële steun te verlenen.

Toezicht en vertrouwen

Vertrouwen in de producten en adviezen is essentieel voor het bestaansrecht van Beter Bed Holding. Reguliere controles van overheidsdiensten en andere instanties worden gebruikt om processen daar waar mogelijk aan te scherpen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert systeeminspecties productveiligheid en audits uit bij Beter Bed. De NVWA heeft vertrouwen in de wijze waarop Beter Bed haar productveiligheidsproces heeft ingericht en in de praktijk brengt. De uitkomst van de systeeminspectie en de audit heeft ertoe geleid dat de NVWA tot en met 2020 op deze aspecten slechts in beperkte mate toezicht zal houden op Beter Bed. Dit is het hoogste predicaat van vertrouwen dat de overheid op het gebied van productveiligheid aan een organisatie kan toewijzen.

Wat de concurrentie betreft, gaat Beter Bed Holding ervan uit dat deze op eerlijke en ethische wijze plaatsvindt. Medewerkers van de onderneming is het verboden om een concurrent in diskrediet te brengen of om deze met ongeoorloofde middelen nadeel toe te brengen. De onderneming maakt geen misbruik van een eventuele machtspositie, noch maakt Beter Bed Holding (geheime) afspraken met anderen die in strijd zijn met de geldende mededingingsregels.